Elektrocardiogram (ECG)

Wanneer u de eerste keer bij een elektrofysioloog op consultatie komt, is een elektrocardiogram het basisonderzoek bij uitstek. Er is geen specifieke voorbereiding noodzakelijk bij het afnemen van een elektrocardiogram.

Via elektroden op de huid (vier aan de ledematen en zes op de borstkas) wordt de elektrische stroom in de hartspier in kaart gebracht. Het onderzoek duurt slechts enkele minuten en geeft de arts veel informatie over de elektrische activiteit van de hartspier. 

< Terug