Implanteerbare holter

Wat is een implanteerbare holter?

Bij sommige patiënten met ritme- of geleidingsstoornissen valt er op het elektrocardiagram (ECG) niets te zien. In dat geval kan u een implanteerbare holter dragen die gedurende 24 uur uw hartritme registreert. Een implanteerbare holter is een kleine monitor, niet groter dan een paperclip. Via de monitor worden hartritmestoornissen die slechts nu en dan voorkomen toch geregistreerd.

Risico's

Zoals bij elke chirurgische ingreep is het risico op infectie nooit volledig uit te sluiten. De holter is een ‘vreemd lichaam’ onder uw huid, wat een klein risico inhoudt dat u overgevoelig reageert op het materiaal. Het toestel kan ook verschuiven en/of door de huid naar buiten komen. Het risico op ernstige complicaties is uiterst klein.

Hoe wordt de implanteerbare holter ingeplant?

Er is geen specifieke voorbereiding voor het plaatsen van een implanteerbare holter.

Het toestel wordt tijdens een korte (15 tot 30 minuten), eenvoudige ingreep in de borststreek geplaatst. Eerst wordt de huid lokaal verdoofd, daarna wordt een kleine opening gemaakt en wordt de monitor onder de huid ingebracht. U blijft wakker en kunt de hele tijd blijven praten met de verpleegkundige en de arts.

U mag het ziekenhuis na de plaatsing onmiddellijk verlaten, met de nodige instructies:

  • Voor de verzorging van het wondje
  • Voor het vermijden van sommige activiteiten (tillen, bepaalde sporten) de eerste dagen
  • Voor het gebruik van uw 'persoonlijke afstandsbediening'

Opvolging

De meeste patiënten kunnen hun normale activiteiten nadien probleemloos hernemen. In het begin blijft de implantatieplaats wat gevoelig. Van zodra het wondje genezen is, mag u zwemmen, baden en sporten zonder risico op beschadiging van het toestel.

Thuis installeert u een tweede, grotere monitor naast uw bed. Dat toestel stuurt automatisch gegevens van uw holter door naar uw arts (thuismonitoring). Wanneer zou blijken dat een tussenkomst nodig is, wordt u door de arts gecontacteerd.

Daarnaast moet u regelmatig op controle komen om de gegevens van uw holter door de arts of de verpleegkundige te laten aflezen. Het aflezen gaat snel en pijnloos en laat de arts toe om de eventuele verbanden tussen uw klachten en periodes van hartritmestoornissen op te sporen.

< Terug