Onderzoek & Onderwijs

Het UZ Brussel is een academisch ziekenhuis. Dit betekent dat er naast de klinische zorg voor onze patiënten ook wetenschappelijk onderzoek en onderwijs tot de opdrachten van de diensten behoren. Ook de dienst Intensieve Geneeskunde is actief op het vlak van onderzoek en onderwijs.

Wetenschappelijk onderzoek

De dienst heeft een doorgedreven wetenschappelijke expertise. Dat blijkt ondermeer uit deelname aan nationale en internationale wetenschappelijke studies en congressen, en jaarlijks meerdere tientallen publicaties in peer reviewed tijdschriften. Er is een nauwe samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel voor een aantal onderzoeksprojecten. De dienst deelt ook kennis en expertise via tal van congressen, waarvan een heel aantal jaarlijks of tweejaarlijks eigen organisatie zijn (bijv. International Fluid Academy Days, Critical and Acute Care Ultrasound, BELgian Annual eCmo Hands-on Course, Antibioticasymposium, ...).

Onderwijs

De dienst is een erkende opleidingsplaats voor de bijzondere beroepstitel Intensieve Geneeskunde, met een zeer uitgebreid en gestructureerd opleidingsprogramma, zowel voor arts-specialisten in opleiding als voor verpleegkundigen.