Stemonderzoek

Zowel de laryngostroboscopie als het logopedisch stemonderzoek zijn noodzakelijke onderzoeken om een terugbetaling van de logopedische behandeling te verkrijgen.


Laryngostroboscopie

Voor het onderzoek

Er is geen specifieke voorbereiding nodig.

Het onderzoek

De K.N.O.-arts brengt met een dunne, flexibele camera via de neus de stemplooien in kaart. De neus wordt hiervoor soms licht verdoofd. De patiënt zal gevraagd worden enkele spreektaken uit te voeren. 

Er zijn twee verschillende onderzoeken mogelijk:

  • De videolaryngoscopie visualiseert de stemplooien en maakt het mogelijk om eventuele letsels te onderzoeken.
  • De videostroboscopie gebeurt via een stroboscopische lichtbron. Door deze flitsende lamp creëert men een optische illusie zodat het golfpatroon van de stemplooien kan worden bestudeerd. Zo kan men subtiele letsels visualiseren.

Het onderzoek neemt ongeveer 30 minuten in beslag.

Terug naar boven


Logopedisch stemonderzoek

Voor het onderzoek

Er is geen specifieke voorbereiding nodig.

Het onderzoek

Via enkele spreektaken gebeuren volgende observaties en metingen:

  • Beoordeling stemkwaliteit
  • Observatie houding en ademhaling, articulatie, spreektempo, spreekluidheid en -toonhoogte
  • Aërodynamische metingen
  • Stemmogelijkheden in kaart brengen

De patiënt vult ook een vragenlijst in om te peilen naar de impact van het stemprobleem op zijn leven.

Het onderzoek duurt ongeveer 1 uur.

Terug naar boven


< Terug