Hematologie

De dienst Hematologie is verantwoordelijk voor:

  • Het verrichten van laboratoriumonderzoeken voor de diagnose en opvolging van hematologische en immunologische aandoeningen en het verstrekken van klinische adviezen hieromtrent.
  • Het organiseren van een raadpleging orale antistolling en het verzorgen van een raadpleging hemostase en trombofilie in het kader van klinische hematologie.
  • Een raadpleging vaderschapstesten waar geïnteresseerde koppels informatie kunnen krijgen.
  • De beenmergdonorbank van het UZ Brussel, die deel uitmaakt van het Belgian Marrow Donor Program (kandidaten kunnen zich wenden tot de raadpleging Beenmergdonorbank).

Hematologische en immunologische aandoeningen

Onder hematologische en immunologische aandoeningen verstaat men:

  • Afwijkingen van bloedcellen (bloedarmoede en leukemie)
  • Hemostasestoornissen (bloedingsneiging, trombofilie)
  • Afwijkingen van de immunologische status (auto-immuunziekten, immuundeficiënties, monoklonale gammopathie)

Daarnaast worden ook weefseltyperingen uitgevoerd (HLA-bepaling voor transplantatie, identificatie van orgaan- en hematopoïetische stamceldonoren) en ouderschapstesten.

Moleculaire hematologie

De activiteit moleculaire hematologie spoort genherschikkingen en chromosoom-translocaties op voor de diagnose van leukemie en lymfoom en voor het opzoeken van minimale residuele ziekte bij deze aandoening.

Artsenopleiding

De dienst hematologie neemt deel aan de artsenopleiding van de faculteit geneeskunde en farmacie van de VUB. Het is een stageplaats voor klinisch biologen en laboratoriumtechnologen.