Externe accreditaties en labels

Verschillende kwaliteitsaudits uitgevoerd in het UZ Brussel, ook door externe controleorganen, verzekeren een goede zorgkwaliteit:

Internationaal kwaliteitslabel JCI - Kwaliteitszorg

Internationaal kwaliteitslabel JCI - Kwaliteitszorg

In 2017 behaalde het UZ Brussel het internationaal erkende kwaliteitslabel JCI. JCI focust op kwaliteit en patiëntveiligheid binnen het volledige ziekenhuis. Elke dienst is betrokken in de JCI accreditatie.

JCI: kwaliteit en patiëntveiligheid overal in het ziekenhuis

Het UZ Brussel behaalde de JCI-accreditatie in maart 2017, na een vijfdaagse audit. Het behalen van het JCI-label bevestigt objectief dat het UZ Brussel kwaliteitsvolle en patiëntveilige zorg aanbiedt. Hierbij worden gestroomlijnde en uniforme zorgprocessen en procedures gehanteerd die zijn afgestemd tussen de verschillende diensten.

JCI richt zich op de algemene ziekenhuiswerking: directie, artsen, verpleegkundigen, ziekenhuishygiëne, schoonmaak, patiëntenadministratie, keuken, technische dienst, preventie, enzovoort. Iederéén, zonder uitzondering, is betrokken in de accreditatie.

JCI of ‘Joint Commission International' is een wereldwijd erkend kwaliteitslabel, met basis in de Verenigde Staten. Meerdere ziekenhuizen in België hanteren de kwaliteitscriteria van JCI.

Het label dient elke 3 jaar opnieuw behaald te worden.