Externe accreditaties en labels

Verschillende kwaliteitsaudits uitgevoerd in het UZ Brussel, ook door externe controleorganen, verzekeren een goede zorgkwaliteit:

Nalevingstoezicht op zorgtrajecten door de Zorginspectie - Kwaliteitszorg

Alle Vlaamse ziekenhuizen krijgen sinds 2013 onaangekondigde controles van inspecteurs van de Zorginspectie. De rapporten zijn online beschikbaar.

Lees meer

ESMO-kwaliteitslabel voor Oncologisch Centrum

Het Oncologisch Centrum van het UZ Brussel werd in april 2020 opnieuw bekroond met het Europees kwaliteitslabel voor de integratie van oncologische en palliatieve zorg. Deze accreditatie werd voor de derde keer aan het UZ Brussel uitgereikt door ESMO (European Society for Medical Oncology).

Lees meer

OECI-accreditatie voor het Oncologisch Centrum - Kwaliteitszorg

Het Oncologisch Centrum behaalde in 2015 de OECI-accreditatie, een Europees label uitgereikt door de Organisation of European Cancer Institutes.

Lees meer

ISO-normen voor het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde (CRG) - Kwaliteitszorg

Het CRG hanteert zowel in zijn laboratoria als in zijn klinische werking relevante ISO-normen.

Lees meer

AAHRPP-accreditatie voor klinisch onderzoek - Kwaliteitszorg

Het UZ Brussel behaalde in 2017 als eerste Vlaams ziekenhuis het hoogste kwaliteitslabel voor klinische studies. In maart 2020 behaalde het ziekenhuis het label opnieuw, voor een periode van 5 jaar.

Lees meer

JACIE-accreditatie voor stamceltransplantatieprogramma - Kwaliteitszorg

JACIE is de belangrijkste kwaliteitserkenning voor een Europees stamceltransplantatieprogramma.

Lees meer

Accreditaties voor labo's en banken voor lichaamsmateriaal - Kwaliteitszorg

De medische laboratoria en de banken voor menselijk lichaamsmateriaal zijn erkend door de nationale instanties en zijn ook geaccrediteerd.

Lees meer

Smiley-label voor voedselveiligheid - Kwaliteitszorg

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) kende aan de restauratiedienst van het UZ Brussel voor de tweede keer het hoogste kwaliteitslabel voor voedselveiligheid toe. 

Lees meer