Moeder-Kindzorg in het UZ Brussel

De dienst Prenatale geneeskunde en Verloskunde en de dienst Neonatologie van het UZ Brussel streven kwalitatief hoogwaardige moeder-kindzorg na. De menselijke kant van de zorg voor een zwangerschap en de geboorte van een kind staan daarbij centraal. Dit betekent ook dat er zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de morele en ethische overtuigingen van toekomstige en kersverse ouders.

Contact