Transplantatie​

Voor patiënten bij wie ernstige longschade de bovenhand genomen heeft, is een longtransplantatie vaak de laatste uitweg. ​Longtransplantatie wordt immers gezien als een laatste therapeutisch redmiddel.

​Criteria

Criteria voor longtransplantatie zijn: ​

  • Veelvuldige ziekenhuisopnames voor intraveneuze antibioticakuren​
  • Sterke achteruitgang van de longfunctieparameters​
  • Steeds verdere gewichtsafname​
  • Zuurstofnood​
  • Herhaaldelijke longbloedingen​
  • Herhaaldelijke pneumothoraxen (luchtlek in de long)​
  • Sterke achteruitgang van de levenskwaliteit​

Na de longtransplantatie neemt de patiënt medicatie om afstoting tegen te gaan.​

Overlevingskansen na longtransplantatie

De laatste jaren zijn de overlevingskansen na longtransplantatie beduidend gestegen: na 5 jaar 89% en na 10 jaar 75%. Hierdoor ervaren de patiënten een betere levenskwaliteit.​

Deze cijfers zijn volledig vergelijkbaar met de resultaten van de beste Europese en Amerikaanse centra. Door de steeds betere medicatie tegen afstoting zullen deze cijfers nog verder verbeteren.​

​Samenwerking met andere gespeciaiseerde ziekenhuizen

Voor een longtransplantatie werkt het Mucoviscidose Referentiecentrum van het UZ Brussel nauw samen het Erasmusziekenhuis (ULB). Maandelijks consulteert een pneumoloog van hun transplantatieteam ook bij ons om de patiënten die op de transplantatielijst staan op te volgen.​

Sommige patiënten hebben de voorkeur om naar een Nederlandstalig ziekenhuis te gaan en worden dan doorverwezen naar het UZ Leuven.​