Behandeltechnieken

Microchirurgie en ultrasonische aspiratie

Microchirurgie en ultrasonische aspiratie van tumoren zorgen voor een merkelijke verbetering van de kwaliteit en de veiligheid van de neurochirurgie. 

Terug naar boven


Neuronavigatie en stereotaxie

Neuronavigatie en stereotaxie, gecombineerd met de nieuwste beeldvormingstechnieken, laten toe diep gelegen letsels in de hersenen zeer nauwkeurig te lokaliseren en te verwijderen. Stereotaxie wordt eveneens toegepast voor implantatie van cerebrale elektrodes bij de ziekte van Parkinson.

Terug naar boven


Ruggenmergstimulatie en implantatie van pompen

Ruggenmergstimulatie (voor de behandeling van chronische pijn) en de implantatie van pompen (voor toediening van medicatie in de ruggengraat van patiënten met spasticiteit) worden verricht in samenwerking met de diensten revalidatie en anesthesiologie. 

Terug naar boven


Kijkoperatie via endoscoop

Het gebruik van een endoscoop (kijkoperatie) heeft ook zijn intrede gedaan voornamelijk bij hypofysegezwellen en bij bepaalde vormen van hydrocefalie (waterhoofd). 

Terug naar boven


Radiochirurgie Novalis

Dankzij de radiochirurgie Novalis worden steeds meer intracraniële tumoren behandeld zonder de schedel te moeten openen. Het is één van de modernste technologieën in het domein van de bestraling en wordt, in samenwerking met de dienst radiotherapie, ook gebruikt bij de behandeling van intracraniële arterioveneuze misvormingen.

Terug naar boven


Multidisciplinaire raadplegingen

De multidisciplinaire raadplegingen met endocrinologen, radiotherapeuten, neurologische oncologen en anesthesisten laten een efficiëntere aanpak toe bij de diverse neurochirurgische aandoeningen.

Terug naar boven