Wetenschappelijk onderzoek en waarden

Het onderzoek aan het UZ Brussel en de VUB is vrij, gebaseerd op initiatiefrecht en op onafhankelijk en kritisch denken. Het stelt de mens steeds centraal.  Daarom loopt het UZ Brussel inzake klinisch onderzoek vooruit op andere organisaties. Het heeft een voortrekkersrol gespeeld inzake wetenschappelijk onderzoek en lag aan de basis van meerdere belangrijke en maatschappelijk zeer relevante doorbraken in Vlaanderen, maar ook wereldwijd. We denken bijvoorbeeld aan de abortusproblematiek, het waardig levenseinde, de palliatieve zorg en euthanasie, en zeker ook aan het ontwikkelen van innovatieve behandelingen bij fertiliteitsstoornissen. 

Voortrekkersrol

Vandaag lijkt fertiliteitsonderzoek vanzelfsprekend maar dat was het in de jaren 80 niet. Toen lag het religieus gevoelig om wetenschappelijk onderzoek uit te voeren op een embryo. Maar de onderzoekers van VUB en UZ Brussel zetten door omdat ze dagelijks geconfronteerd werden met ongelukkige koppels die hun kinderwens niet konden vervullen. 

Ook inzake het levenseinde stellen VUB en UZ Brussel steeds de autonomie van de patiënt voorop om over zijn eigen levenseinde te beslissen.