Wie is opdrachtgever of sponsor van klinisch onderzoek

De opdrachtgever of sponsor neemt het initiatief voor de klinische studie en verzekert de financiering, organisatie en uitvoering ervan. 

De opdrachtgever zorgt voor:

  • Het afsluiten van de verplichte verzekering voor foutloze aansprakelijkheid
  • De voorbereiding van het dossier 
  • Het aanvragen van een advies bij de Commissie Medische Ethiek
  • Het eventuele advies van de overheid
  • De eventuele registratie bij een algemeen toegankelijk register voor klinische trials

Bepaalde instellingen zoals een universiteit of een universitair ziekenhuis kunnen optreden als opdrachtgever voor niet-commercieel of academisch onderzoek

Bij een commerciële studie treedt de contracterende partij (meestal een farmaceutisch bedrijf, de sponsor) of een Contract Research Organisation (CRO) op als opdrachtgever.