Invriezen van embryo's

Het is mogelijk om alle ontstane embryo’s in te vriezen voor terugplaatsing in een latere cyclus. Maar ook wanneer één (of twee) embryo's teruggeplaatst worden in de huidige cyclus, kunnen boventallige embryo’s van goede kwaliteit ingevroren worden. Bent u niet van bij de eerste poging zwanger of wilt u later nog een kind, dan kan u in een volgende cyclus putten uit deze bewaarde embryo’s.

Wat met boventallige embryo's?

Bij een PGT-behandeling is de beslissing over wat met boventallige embryo’s moet gebeuren iets complexer dan bij een gewone IVF/ICSI-behandeling. Boventallige embryo’s zijn embryo’s die u niet of niet onmiddellijk kan laten terugplaatsen, hetzij omdat er meer ontstaan zijn dan u nodig heeft, hetzij omdat ze genetisch niet in orde zijn. Wat er met eventuele boventallige embryo’s moet gebeuren (invriezen of niet), is uw/jullie beslissing. Die legt u voor de start van uw behandeling vast in een contract.

  • Voor de gezonde embryo’s moet u beslissen of u ze laat invriezen voor gebruik bij een eventuele nieuwe poging, of u ze afstaat voor wetenschappelijk onderzoek of u ze laat vernietigen. 
    Afstand voor donatie aan andere wensouders is geen optie na een PGT.
  • Zieke embryo’s, embryo’s waarvoor geen diagnose gesteld kon worden en embryo’s van slechte morfologische kwaliteit kan u afstaan voor wetenschappelijk onderzoek of laten vernietigen.
  • In het geval van PGT met HLA-typering moet u in een apart contract beslissen welke bestemming u geeft aan embryo’s die ‘gezond’ zijn maar niet HLA-compatibel.
     

Volgende stap: opvolging >