Rookstopbegeleiding

Stoppen met roken kan een hele uitdaging zijn. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de kans om succesvol te stoppen het grootst is bij begeleiding door een tabakoloog in combinatie met rookstopmedicatie. Rookstopmedicatie helpt om lichamelijke ontwenningsverschijnselen op te vangen. Een tabakoloog helpt u om de stoppoging vol te houden. Deze begeleiding kan verschillende vormen aannemen afhankelijk waaraan u nood heeft:

  • Een gesprek over uw persoonlijke redenen om te stoppen en over de voordelen van rookvrij door het leven te gaan
  • Tips over omgaan met moeilijke momenten en zin om te roken
  • De draad terug oppikken na een herval

Begeleiding in het UZ Brussel

UZ Brussel biedt een multidisciplinaire aanpak. U wordt begeleid door pneumoloog en tabakoloog, dr. Meysman en een psycholoog.

De raadpleging vindt plaats in het ziekenhuis. Indien nodig, kan u vlot doorverwezen worden voor andere (long)onderzoeken. Het is ook mogelijk dat u wordt doorverwezen om u verder te begeleiden bij onderliggende psychologische problemen indien u dat wenst.

De consultaties gebeuren op individuele basis en vinden steeds plaats op dinsdag. U kan telefonisch of per e-mail een afspraak maken.

Terugbetaling

  • De begeleiding door een tabakoloog wordt gedeeltelijk terugbetaald. Dit is afhankelijk van uw woonplaats (Vlaanderen, het Brussels Gewest of Wallonië).
  • Ook rookstopmedicatie wordt door bepaalde ziekenfondsen gedeeltelijk terugbetaald.

De tabakoloog of uw ziekenfonds kunnen u hierover informeren.