Expertise

Een patiënt die geconfronteerd wordt met een levensbedreigende ziekte heeft uiteraard nood aan de beste gespecialiseerde onderzoeken en behandelingen. De diagnose zorgt er echter vaak voor dat de wereld van de patiënt helemaal stil staat en hij zich fundamentele vragen stelt over zijn eigen bestaan. Daardoor kunnen zijn wereld en die van zijn familie behoefte hebben aan psychologische ondersteuning. In dit geval kunnen de volwassen patiënt en zijn omgeving volledig vrijblijvend én gratis een beroep doen op de dienst Supportieve en Palliatieve Zorg, kortweg ‘het Support Team’. 

Het team biedt ondersteuning op twee gebieden: