Zorgverleners

Op de dienst Radiologie werken 183 personeelsleden, onder wie:

  • 80 verpleegkundigen en medische beeldvormers
  • 31 secretariaatsmedewerkers
  • 2 medewerkers in ondersteunende functies
  • 17 informatici, wetenschappers en fysici
  • 53 artsen-radiologen

De artsen en verpleegkundigen van de dienst bieden ook een permanentie.