Endeldarmkanker

Pre-operatieve chemoradiotherapy (CRT) is de standaardbehandeling voor lokaal gevorderde endeldarmkanker (RC). CRT resulteert in een verbeterde lokale controle en bevordert het sparen van de anus tijdens de heelkundige resectie of endeldarmamputatie. Desondanks blijft de pathologische volledige regressie teleurstellend: slechts bij 17 tot 25% van de patiënten verkleint de kanker. De helft van de patiënten vertoont amper regressie van de tumor. Daardoor twijfelen oncologen soms aan de baten/schaden-analyse van de veralgemeende pre-operatieve aanpak voor hun individuele patiënten. De patiënten die niet goed antwoorden op CRT komen minder vaak in aanmerking voor een orgaansparende aanpak, die wereldwijd meer en meer geaccepteerd wordt als niet-chirurgische aanpak van endeldarmkanker.

De hypothese is dat de efficiëntie van CRT voor de heelkundige ingreep kan verbeterd worden door toevoeging van metformine, een goed gekend geneesmiddel voor type II diabetes. De eigenschappen van metformine zouden de mogelijkheid bieden om orgaanpreservatie te bevorderen en het ontstaan van metastasen te voorkomen. Gezien zijn goede tolerantie is metformine een perfecte kandidaat om te evalueren in een fase II klinische studie in combinatie met preoperatieve CRT bij patiënten met endeldarmkanker.

Meer kans bieden op behoud van de endeldarm

Een prospectieve fase II studie, waarbij 159 patiënten met endeldarmkanker geïncludeerd worden, is gepland, als deel van het uitgebreid onderzoeksprogramma van het UZ Brussel rond darmkanker. Het is de bedoeling patiënten meer kans te bieden op het behoud van hun endeldarm, wat uitermate belangrijke is voor hun levenskwaliteit.