Expertise

Radiotherapie is naast chirurgie, chemotherapie en andere antitumorale geneesmiddelen één van de mogelijke behandelingen als u geconfronteerd wordt met een kankerdiagnose

Teamwerk

De behandeling van kanker is teamwerk. In het UZ Brussel wordt uw behandeling besproken door een multidisciplinair team van artsen en paramedisch personeel. Er zijn verschillende artsen-specialisten betrokken: 

  • De behandelende orgaanspecialist (bv. gynaecoloog, maagdarmspecialist en longarts)
  • Oncoloog
  • Radiotherapeut
  • Chirurg
  • Anatoompatholoog en andere gespecialiseerde artsen

Uw huisarts ontvangt bericht van het besluit van deze besprekingen. 

Geavanceerde technologie

De radiotherapie-afdeling van het UZ Brussel is een gespecialiseerd centrum dat de meest geavanceerde technologie voor de radiotherapeutische behandeling van kankerpatiënten kan aanbieden. Voor alle behandelingen staat een team van arts-experten, bestralingsdeskundigen en gespecialiseerde verpleegkundigen en technologen ter beschikking van de patiënt. 

Onze doelstelling is om steeds de beste en meest geschikte radiotherapie aan de individuele patiënt aan te bieden. Deze doelstelling realiseren we door:

  • De ontwikkeling en klinische toepassing van de modernste bestralingstechnieken. 
  • Het aanbieden van diverse bestralingstoestellen.
  • De ontwikkeling en klinische toepassing van innovatieve biologische concepten.

Meer dan een medische behandeling

De patiënt en diens familie komen altijd op de eerste plaats. Naast de behandeling heeft de dienst veel aandacht voor de algemene omkadering van de patiënten op bv. sociaal, economisch en psychologisch vlak om de levenskwaliteit te vrijwaren.