Behandeltraject

De behandeling van een volledige lip-, kaak- en verhemelte-schisis omvat 4 fasen, die elk even belangrijk zijn voor een succesvol behandeltraject.

  1. Fase 1 beperkt zich tot het eerste levensjaar waarbij de eerste operatie(s) gepland wordt/worden. De eerste fase wordt afgesloten met een bezoek aan het schisisteam wanneer het kind 1 jaar oud is.
  2. In fase 2 ligt de nadruk op de spraak- en taalontwikkeling. Dit geldt voor een schisis waarbij het verhemelte betrokken is. 
  3. In fase 3 ligt de nadruk op tandontwikkeling en kaakstand. Dit wordt zo nodig met een beugel behandeld. Als er ook sprake is van een kaakspleet, sluiten we in deze fase operatief de losse kaakonderdelen door een bottransplantaat. 
  4. De vierde en afsluitende fase tijdens de volwassen leeftijd focust op eventuele definitieve correcties, zoals litteken en/of neuscorrecties. Als er door de verdere groei een afwijkende stand van de boven- en/of onderkaak is ontstaan, kan dit afhankelijk van de situatie, gecorrigeerd worden met een beugel of een kaakstand operatie.

Bij een kind met schisis zijn dus altijd één, maar meestal meerdere operaties noodzakelijk.