Artsen

Gezien de variatie aan mogelijke symptomen, gebeurt de begeleiding van TSC patiënten door verschillende experten die de patiënt elk vanuit hun eigen discipline benaderen.


Arts-specialisten in opleiding

In een universitair ziekenhuis kunnen ervaren arts-specialisten worden bijgestaan door arts-specialisten in opleiding (ASO). Dat zijn afgestudeerde artsen die zich verder specialiseren.

Wat betekent dat voor u?