Wachtperiode tijdens genetisch onderzoek

Tussen de eerste consultatie en de 'diagnoseconsultatie' kan de nodige tijd verlopen. Waarom is dat?

  • Genetisch onderzoek is gespecialiseerd werk, dat vaak gevoerd moet worden op verschillende onderzoeksniveaus en soms achtereenvolgens op verschillende kandidaat-genen. Dat brengt mee dat het onderzoek ingepast moet worden in de planning van verschillende laboratoria.
  • Het is bovendien niet kostefficiënt om elke genetische test apart uit te voeren en dus wordt voor bepaalde tests gewacht tot er stalen beschikbaar zijn van meerdere patiënten.
  • Ook zijn sommige aandoeningen zo zeldzaam dat de test niet in België uitgevoerd kan worden of dat er zelfs nog geen test voor ontwikkeld is.

Hierdoor kan er tussen de staalafname en het bekend zijn van het resultaat behoorlijk wat tijd liggen. De enige uitzondering daarop vormen de prenatale onderzoeken, waarvan de eerste resultaten doorgaans binnen de zeven à tien werkdagen afgeleverd worden.

De gemiddelde doorlooptijd of 'turn-around-time' voor de verschillende aangeboden genetische testen vindt u in de UZ Brussel laboratoriumgids.
 

Volgende stap: opvolgingsconsultatie en verdere begeleiding >