GlitIpNi studie

Intra-tumoral Ipilimumab Plus Intravenous Nivolumab Following the Resection of Recurrent Glioblastoma

Momenteel is er geen bewezen therapie met gunstig en langdurig effect indien er een herval optreedt bij patiënten met glioblastoom. Daarom voeren we in het UZ Brussel innovatief onderzoek uit om voor deze patiënten een effectieve behandeling te ontwikkelen door middel van immuuntherapie.

Status

Open voor deelname

Wie komt in aanmerking

Patiënten met een herval van hun glioblastoom komen in aanmerking. Er zijn twee voorwaarden: 

  1. De patiënt onderging bij de eerste diagnose een operatieve resectie en kreeg nadien radiotherapie gecombineerd met Temodal chemotherapie gekregen. Dit is de standaardbehandeling bij de eerste diagnose van glioblastoom.
  2. De patiënt neemt geen of slechts een minimale dosis corticoïden in: max. 8 mg methylprednisolone (medrol) of 1,5 mg dexamethasone

Verloop van de studie

Indien u in aanmerking komt om deel te nemen aan deze fase I studie, wordt u voorgesteld om een nieuwe operatieve ingreep te ondergaan waar getracht wordt de tumor volledig te verwijderen (resectie). Indien dit niet mogelijk blijkt, wordt een biopsie uitgevoerd waarbij een stuk weefsel van de tumor wordt weggenomen.

Na zowel de resectie als de biopsie, wordt vervolgens immuuntherapie toegediend in de wand van de resectieholte of via de biopsienaald. De studie gebruikt een combinatie van verschillende immuuntherapeutica:

  • Er worden zogenaamde check-point inhibitoren toegediend. Het doel van deze antilichamen is het immuunonderdrukkend effect van de tumorcellen tegen te gaan. Deze therapie is reeds bewezen effectief bij een resem aan andere tumoren. Door de therapie lokaal in de tumor en in de zone rond de tumor toe te dienen, verwachten we dat de effectiviteit van deze check-point inhibitoren groter is dan toediening via het bloed.
  • Daarnaast worden lichaamseigen dendritische cellen in de tumor geïnjecteerd. Deze cellen worden aanschouwd als de orkestleiders van het immuunsysteem. Wanneer deze cellen in aanraking komen met lichaamsvreemd materiaal zoals tumorcellen, activeren ze het lichaamseigen immuunsysteem. Hierdoor trachten we de immuunrespons tegen de tumorcellen te vergroten zodat het immuunsysteem de tumor zal aanvallen en doden.

Na de operatie wordt een katheter geplaatst. Deze laat toe om tweewekelijks immuuntherapie toe te dienen rechtstreeks in het tumorale weefsel.

Onderzoekers

Initiatiefnemer

UZ Brussel

Financiering

Kom op Tegen Kanker

Vragen of deelnemen

Voor meer informatie kan u contact opnemen via datamanagement.oncologie@uzbrussel.be.

Meer info voor doorverwijzers >

< Terug