Definitieve diagnose via biopsie

Chirurgie blijft een belangrijke plaats innemen en de meeste patiënten waarbij borstkanker wordt vastgesteld zullen in aanmerking komen voor heelkunde. Die operatie zal echter misschien niet de eerste behandelingsstap zijn. Als via medische beeldvorming (radiologie) een kwaadaardig letsel van de borst vermoed wordt, zal een biopsie worden uitgevoerd om de definitieve diagnose te stellen.

Hoe verloopt een biopsie

De radioloog verwijdert met behulp van een holle naald en onder plaatselijke verdoving een stukje van het weefsel. 

Zo komen we te weten:

  • Om welk soort borstkanker (histologisch type) het gaat
  • Hoe agressief de tumor is (gebaseerd op de differentiatiegraad, proliferatie-index, vasculaire invasie)
  • Welke specifieke kenmerken de tumor heeft (hormoongevoeligheid, HER2-amplificatie, tumorinfiltrerende lymfocyten, …)

Deze gegevens stellen ons dan in staat om de meest aangewezen behandeling te kiezen.