Teamwerk

Borstverpleegkundigen

De borstverpleegkundigen staan als centrale figuur in voor de dagelijkse organisatie. Zij zorgen voor de praktische raadgevingen en emotionele en informatieve steun voor de patiënten en hun familie.  De borstverpleegkundige zal het zorgtraject van de patiënt(e) plannen en begeleiden.

Oncologische chirurgen

Het team dat de patiënten op raadpleging ontvangt, bestaat uit drie oncologische chirurgen. Op die manier kan de Borstkliniek zo snel mogelijk patiënten ontvangen op de dagelijkse raadpleging. Dat is een enorm pluspunt qua toegankelijkheid. 

Multidisciplinaire samenwerking

Het Borstkliniekteam kan rekenen op een zeer goede samenwerking met de verschillende disciplines, noodzakelijk om een vlotte en snelle diagnose te stellen, zoals de diensten Radiologie, Nucleaire geneeskunde en Anatomo-pathologie. In deze diensten worden de onderzoeken van patiënten uit de Borstkliniek zo vlug mogelijk verwerkt zodat de doelstellingen van de Borstkliniek kunnen worden bereikt. 

Kinesitherapeuten

Als belangrijke bijkomende troef kan de Borstkliniek van het UZ Brussel een beroep doen op kinesitherapeuten die zich specifiek hebben toegelegd op de behandeling van de zogenaamde 'dikke arm'. Dat is het gevreesde armoedeem dat kan ontstaan na heelkunde en/of radiotherapie van de okselregio.