Internationale netwerkvorming


ERN Guard-Heart

Bijzonder is de deelname aan het European Reference Network (ERN) Guard voor zeldzame hartziekten. Deze referentienetwerken zijn virtuele netwerken waarin zorgverleners in heel Europa betrokken zijn. Ze zijn gericht op de aanpak van complexe of zeldzame hartaandoeningen waarvoor een zeer gespecialiseerde behandeling en concentratie van kennis en middelen vereist zijn. Geen enkel land heeft de kennis en het vermogen om alle zeldzame en complexe ziekten te behandelen. Het ERN guard network biedt het potentieel om patiënten en artsen in heel Europa toegang te geven tot de beste expertise en tijdige uitwisseling van levensreddende kennis, zonder naar een ander land te hoeven reizen.

Terug naar boven


Europese Vereniging van Cardiovasculaire Beeldvorming (EACVI)

Het diensthoofd Cardiologie, prof. dr. Bernard Cosyns, werd verkozen tot voorzitter van de Europese vereniging van cardiovasculaire beeldvorming (EACVI). EACVI is een afdeling van de Europese Vereniging voor Cardiologie. EACVI verzamelt meer dan 8 000 CVI-professionals, waaronder:

 • Cardiologen
 • Sonografen
 • Verpleegkundigen
 • Fundamentele wetenschappers
 • Andere aanverwante professionals.

EACVI verzamelt zorgprofessionals uit vier beeldvormingsmodaliteiten:

 • Echocardiografie
 • Cardiovasculaire magnetische resonantie (MRI of MR Scan)
 • Nucleaire cardiologie (PET-scan)
 • Cardiale computertomografie (CT-scan).

De vereniging streeft naar de hoogste wetenschappelijke en professionele normen:

 • Het bieden van innovatieve en kwalitatieve hulpmiddelen voor permanente medische opleiding
 • Bijdragen aan het verbeteren van de standaardisatie van CVI-praktijken in Europa
 • Ontwikkeling van studies, onderzoek en klinische praktijken in het CVI
 • Ondersteuning van kennisuitwisseling
 • Verspreiding en aanmoediging van het gebruik van de EACVI-aanbevelingen over de hele wereld

Terug naar boven