Immunoglobuline substitutietherapie

Wat?

Bij PID’s waarbij het lichaam onvoldoende antilichamen aanmaakt, zoals CVID of XLA, kan dit tekort aangevuld worden door rechtstreeks IgG antilichamen toe te dienen in het bloed (intraveneus) of net onder de huid (subcutaan). Deze behandeling heet immunoglobuline substitutietherapie.

Terugbetaling

Immunoglobuline substitutietherapie is duur omdat het een behandeling betreft met dure producten. Om in aanmerking te komen voor terugbetaling moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan: bepaalde afwijkingen in het bloed en een bijpassend ziektebeeld. Het is belangrijk dat de behandelende arts zeker is dat de patiënt aan deze voorwaarden voldoet voordat de behandeling wordt opgestart. Dit om te vermijden dat er later rekeningen komen die voor veel problemen kunnen zorgen. 

Technieken?

Omdat ze gebruikt worden bij het bestrijden van ziektekiemen, verdwijnen deze antilichamen na gemiddeld drie weken terug. Hierdoor moeten ze op regelmatige basis worden toegediend. Dit kan gebeuren via twee technieken:

Subcutane Immunoglobulines (SCIG)

Toedieningswijze?

Inspuiting via een prik net onder de huid van de buik of het bovenbeen. De antilichamen zitten in een vloeistof die via een pompje wordt toegediend. Soms zijn er 3, 4 pompjes nodig bij een toediening, maar dit is afhankelijk van de hoeveelheid.  

Duur?

De toediening zelf duurt 1 à 2 uur. 

Frequentie?

SCIG dient wekelijks te gebeuren, omdat de dosis die kan worden toegediend lager is dan bij IVIG. 

Waar?

SCIG kan thuis gebeuren en vergt dus geen verplaatsing naar het ziekenhuis. De eerste twee toedieningen gebeuren wel in het ziekenhuis, waar er samen met verpleegkundige geoefend kan worden. 
 
Door wie?

De toediening kan worden uitgevoerd door iedereen die heeft geleerd hoe het moet. Dit is meestal het kind zelf of de ouders. Indien dit niet lukt, kan er beroep worden gedaan op thuisverpleging. 

Bijwerkingen?

Op de plaats van toediening kan roodheid en pijn optreden. Dat verdwijnt vaak kort na het moment van toediening. Bij langdurig gebruik kan de huid op de plaats van toediening een beetje verharden. Dat maakt de toedieningen moeilijker. Om deze reden is het belangrijk om regelmatig een andere toedieningsplaats te kiezen. 

Andere, minder vaak voorkomende, klachten zijn:

  • Hoofdpijn
  • Lichte koorts
  • Rillingen
  • Huiduitslag op de plaats van toediening
  • Vermoeidheid.

Indien deze langer dan 24 uur aanhouden, moet u contact opnemen met de behandelende arts. 

Terugbetaling?

Via een attest van de mutualiteit. Dit dient jaarlijks te worden hernieuwd. 

Terug naar boven


Intraveneuze Immunoglobulines (IVIG)

Toedieningswijze?

Inspuiting via een prik in een bloedvat in de hand, onderarm of elleboog. De antilichamen komen dus rechtstreeks in het bloed terecht. 

Duur?

De toediening duurt enkele uren.

Frequentie?

IVIG dient elke 3 tot 4 weken herhaald te worden.

Waar? 

De behandeling gebeurt in het ziekenhuis.

Door wie?

Een verpleegkundige voert de behandeling uit.

Bijwerkingen?

De bijwerkingen die voorkomen bij de intraveneuze toediening zijn vooral:

  • Hoofdpijn
  • Lichte koorts
  • Rillingen
  • Lokale huiduitslag
  • Vermoeidheid

Deze kunnen tijdens de toediening optreden, maar soms ook de dagen daarna. Soms kan een pijnstiller de bijwerkingen draaglijker maken.

Vaak zijn de problemen de eerste keer het sterkst, waarna ze bij volgende toedieningen in kracht afnemen. Indien de klachten iedere keer blijven opzetten en niet in sterkte afnemen, kan er worden gekozen voor een ander product of om over te gaan op subcutane toediening.

Terugbetaling?

Via een attest van het ziekenhuis.

Terug naar boven


< Terug