Miskraamweefsel

Een miskraam kan verschillende oorzaken hebben. Eén daarvan is een ernstige chromosomale afwijking waardoor de foetus niet levensvatbaar is. Het lichaam zal dan zelf de vrucht afstoten.

De meeste vroege afwijkingen in een foetus treden op na een nieuwe, accidentele chromosomale afwijking en zijn dus niet erfelijk. In bepaalde gevallen kan het nuttig zijn om het weefsel na miskraam genetisch te onderzoeken. Bij herhaalde en opeenvolgende miskramen kan het CMG bv. nagaan of de foetus een genetische afwijking vertoont die mogelijk overgeërfd werd van de ouders. Is dat het geval, dan heb je als wensouder(s) de mogelijkheid om een PGT-behandeling te ondergaan.

< Terug