De UZ Brussel-website is tijdelijk offline voor onderhoudswerken. Binnen enkele ogenblikken is de website opnieuw beschikbaar. Bedankt voor uw begrip en geduld.


Le site de l'UZ Brussel est temporairement hors ligne pour des raisons de maintenance. Le site sera à nouveau accessible dans quelques instants. Merci pour votre compréhension et votre patience.


The UZ Brussel website is temporarily unavailable for maintenance. Within a few moments the website will be online again. Thank you for your understanding and patience.