A.S.Z., OLV Ziekenhuis, AZ Sint-Maria Halle en UZ Brussel verankeren samenwerking in een aparte vzw

A.S.Z., OLV Ziekenhuis, AZ Sint-Maria Halle en UZ Brussel verankeren samenwerking in een aparte vzw

21 januari 2021

Op woensdag 20 januari 2021 werd het ziekenhuisnetwerk Curoz officieel opgericht. A.S.Z. (Aalst – Geraardsbergen – Wetteren), OLV Ziekenhuis (Aalst – Asse – Ninove), AZ Sint-Maria (Halle) en UZ Brussel (Jette) werken vanaf nu samen als het ziekenhuisnetwerk Curoz. De samenwerking past binnen het gezondheidsbeleid van de overheid, waarbij ziekenhuizen worden gevraagd om meer samen te werken en het zorgaanbod beter af te stemmen op de vraag. De ziekenhuizen van Curoz vullen elkaar goed aan qua zorgprofiel en geografische spreiding. Patiënten in deze regio zullen zo alle zorg dichtbij huis vinden.

Ziekenhuisnetwerk officieel uit de startblokken 

Met de ondertekening van de oprichtingsakte kan het ziekenhuisnetwerk op kruissnelheid komen. Door een doorgedreven en gestructureerde samenwerking kunnen de partners de verschillende uitdagingen binnen de zorgsector het hoofd bieden. Het netwerk biedt ook opportuniteiten naar schaalvoordelen (bijvoorbeeld in aankoop) en complementariteit. Uitgangspunt is dat elk ziekenhuis zijn eigenheid blijft behouden en door deze netwerksamenwerking ook versterkt wordt. Op die manier bouwen de vier ziekenhuizen aan een innovatief en kwaliteitsvol ziekenhuisnetwerk waarbij betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle zorg voor iedereen centraal staat.

Onder de naam ‘Curoz’ verenigen vier ziekenhuizen zich in een sterk zorgnetwerk

Curo betekent letterlijk 'ik zorg voor'. Kwalitatieve en patiëntvriendelijke zorg binnen de verschillende ziekenhuizen dat is dan ook waar Curoz voor staat. Het logo vertegenwoordigt het dynamisch karakter van de samenwerking van de vier ziekenhuispartners.

Prof. Dr. Marc Noppen, CEO UZ Brussel: “Onze 4 ziekenhuizen werken al geruime tijd samen - logisch, we zijn buren. De formele vorming van dit netwerk is dus logisch. Maar het is geen doel op zich. Het moet een middel worden om tot een nog meer efficiënte, kwaliteitsvolle en doelmatige patiëntenzorg te komen. En dit samen met de andere zorgactoren in de eerstelijn en in de regio.”