Integrated Healthcare - Intervisie avond door en voor artsen, apothekers, en verpleegkundigen uit de eerste lijn en het ziekenhuis

Integrated Healthcare - Intervisie avond door en voor artsen, apothekers, en verpleegkundigen uit de eerste lijn en het ziekenhuis

Donderdag 28 november 2019
van 20 tot 22 uur
VUB, Brussels Health Campus, Gebouw R (Agora, zaal atrium), Laarbeeklaan 103, 1090 Jette

Op donderdagavond 28 november 2019 bent u van harte welkom op een boeiende overleg-avond rond medicamenteuze samenwerking.

Dit derde transmuraal MFO is bestemd voor huisartsen, (huis)apothekers, (thuis)verpleegkundigen, ziekenhuisartsen, ziekenhuisapothekers èn ziekenhuisverpleegkundigen.

We gaan in gesprek over uw visie rond farmaceutische zorg voor de patiënt en we ondernemen stappen om beter samen werken. Daarnaast hebben we het over 'Integrated Healthcare' en hoe dit eruit kan zien in de praktijk.

Accreditatie voor artsen en apothekers wordt aangevraagd. Thuisverpleegkundigen krijgen een aanwezigheidsattest.

Programma

 • 19u30: Onthaal met een hapje en een drankje
 • 20u00: Verwelkoming (Apr. Hilde Collier; Diensthoofd Apotheek UZ Brussel)
 • 20u05: Wat ging moeilijk? Wat hebben we al verbeterd? (Apr. Claudine Ligneel; Adjunct-diensthoofd Kwaliteit Apotheek UZ Brussel)
 • 20u15: Huidige en toekomstige rol van ICT & eHealth in de transmurale farmaceutische zorg voor UZ Brussel en omgeving (Tom Coolen; Directeur ICT, Biotechniek, Kwaliteit en Patiëntenadministratie UZ Brussel)
 • 20u25: Integrated Healthcare – Waarom en Hoe (Prof. Dr. Marc Noppen; Gedelegeerd Bestuurder UZ Brussel)
 • 20u45:  Debat: Visie van de zorgverstrekker en patiënt over hun rol in de transmurale farmaceutische zorg.
  • Moderator: Edgard Eeckman (PhD, communicatiemanager UZ Brussel)
  • Dr. Vincent Janssens (voorzitter BHAK)
  • Dr. Lissa Pipeleers (Kliniekhoofd Dienst Nefrologie UZ Brussel)
  • Apr. Ann Herzeel (Huisapotheker in Sint-Jans-Molenbeek, co-voorzitter UPB-AVB) )
  • Apr. Jo Swartenbroeckx (Voorzitter Vereniging van ZiekenhuisApothekers, Diensthoofd Apotheek UZA)
  • Annet Wauters (Beleidsmedewerker Vlaams Patiëntenplatform vzw)
  • Steven Verbiest (Verpleegkundig Coördinator Arcus Thuisverpleging)
 • 22u00: Afsluiting (Apr. Hilde Collier)

Inschrijven

Inschrijven kan via de website van het Huis voor Gezondheid.

Praktisch

Praktische informatie over de bereikbaarheid van de campus vindt u hier.