UZ Brussel onderzoek bevestigt veiligheid van in-vitro maturatie (IVM) van eicellen

UZ Brussel onderzoek bevestigt veiligheid van in-vitro maturatie (IVM) van eicellen

08 augustus 2019

Uit onderzoek van het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde en het Centrum voor Medische Genetica, blijkt dat in-vitro maturatie (IVM) bij de mama geen impact heeft de gezondheid van het kind. Daarmee wordt de veiligheid van deze fertiliteitstechniek, die intussen al bijna 10 jaar in het UZ Brussel wordt toegepast, bevestigd.

Geen impact op de gezondheid van het kind

Bij IVM worden onrijpe eicellen, vóór de bevruchting, in het laboratorium tot rijping gebracht. “Uit ons vergelijkend onderzoek bij 400 vrouwen met het polycysteus ovariumsyndroom blijkt dat het geboortegewicht van de kinderen die geboren worden na in-vitro maturatie van eicellen niet verschilt van dat van kinderen die geboren worden na een standaardbehandeling met in-vitro fertilisatie. Ook het risico op een aangeboren afwijking en op vroeggeboorte blijkt vergelijkbaar,” licht prof. Michel De Vos. “Hiermee kunnen we het experimentele karakter van de behandeling achter ons laten en stellen we de patiënten gerust die voor een behandeling met IVM in aanmerking komen.”

IVM, een veilig alternatief met minder bijwerkingen

IVM biedt een alternatief voor vrouwen met het polycysteus ovariumsyndroom (PCOS) en hun onvervulde kinderwens. Bij vrouwen met het PCOS die een vruchtbaarheidsbehandeling volgen, verloopt een hormonale stimulatie van de eierstokken met hormonen vaak moeizaam of onvoorspelbaar.

Het polycysteus ovariumsyndroom is een hormonale stoornis die bijna 1 op 10 vrouwen treft. Dit verstoorde hormonaal evenwicht gaat gepaard met uiteenlopende symptomen zoals een onregelmatige menstruatiecyclus, overmatige haargroei en acne. Vele vrouwen met PCOS kampen met een ongebruikelijke toename in de productie van androgenen (mannelijke hormonen) in de eierstokken. Ook is de werking van het hormoon insuline, belangrijk voor de regulatie van de glucosestofwisseling, vaak verstoord. Tenslotte hebben jonge vrouwen met PCOS meestal een stoornis van de eisprong en kunnen ze hierdoor minder makkelijk zwanger worden.

Belang van preconceptuele gezondheid

“Om zwangerschapscomplicaties te beperken is het voor elke toekomstige mama van belang om ook vóór de zwangerschap al extra aandacht te hebben voor gezonde voeding, voldoende lichaamsbeweging en het vermijden van overgewicht. Voor vrouwen met PCOS is die extra aandacht des te meer van belang. In ons onderzoek stelden we namelijk vast dat patiënten, die een uitgesproken vorm van PCOS vertonen, tijdens de zwangerschap vaker hoge bloeddruk en pre-eclampsie of zwangerschapsvergiftiging ontwikkelden,” besluit prof. Michel De Vos.