UZ Brussel zet artificiële intelligentie in om langetermijncomplicaties van bloeddrukval tijdens operaties te voorkomen

UZ Brussel zet artificiële intelligentie in om langetermijncomplicaties van bloeddrukval tijdens operaties te voorkomen

22 augustus 2019

Het UZ Brussel is als eerste ziekenhuis in de Benelux gestart met een proefproject waarbij anesthesisten tijdens een operatie gebruikmaken van artificiële intelligentie om een te lage bloeddruk te voorspellen een kwartier voor een bloeddrukval zich voordoet. Dit laat hen toe om preventief in te grijpen en langetermijncomplicaties te vermijden. Zo ontsnapt de patiënt aan mogelijk permanente schade van vitale organen.

Bloeddrukval proactief bestrijden

“Tijdens een operatie is het belangrijk om de bloeddruk zo constant mogelijk te houden, zowel tijdens als na de ingreep. Dit is vooral van belang voor risicopatiënten zoals oudere personen, die een zware ingreep ondergaan, en hart- en vaatpatiënten. Een te lage bloedruk tijdens een ingreep kan namelijk ook na een operatie nog een complicatie veroorzaken met mogelijk nefaste gevolgen voor vitale organen,” vertelt dr. Domien Vanhonacker, anesthesist in het UZ Brussel. “De patiënt heeft er dus alle voordeel bij om een bloeddrukval te voorkomen.”

“Dankzij een supercomputer die verschillende parameters rond vochtstatus, hartfunctie en elasticiteit van de bloedvaten analyseert, kunnen we met veel meer eigenschappen rekening houden om de bloedstroom in beeld te brengen en te voorspellen. Via een kleine katheter in een bloedvat zijn we met de software verbonden. Zo kunnen we de kans op een bloeddrukval tot een kwartier voor die zou optreden voorspellen en proactief ingrijpen. We kunnen bijvoorbeeld de vochtbalans bijsturen, medicatie toedienen om de pompfunctie van het hart beter te regelen of om de bloedvaten beter te doen samentrekken,” licht dr. Vanhonacker verder toe.

Proefproject om in de toekomst te kijken

Het UZ Brussel is daarmee het eerste ziekenhuis in de Benelux dat gebruikmaakt van deze vorm van artificiële intelligentie. De supercomputer werd ontwikkeld door Edwards Lifesciences en werd tot nu toe enkel in klinisch onderzoek toegepast. De conclusies van het proefproject zullen bepalen of deze technologie op termijn enkel bij hoog risicopatiënten of ruimer gebruikt zal worden.