Vandaag is Dag van de Logopedie

Vandaag is Dag van de Logopedie

06 maart 2023

Op 6 maart 2023 is het de Dag van de Logopedie. De logopedisten in ons ziekenhuis stellen graag de verschillende teams en hun werking aan jullie voor en delen een aantal weetjes. Wist je bijvoorbeeld dat je beter geen slokje water aanbiedt wanneer iemand zich verslikt? Of waarom gekke bekken trekken niet altijd een goed idee is?

Logopedie voor volwassenen

Gehospitaliseerde patiënten worden opgevolgd door neurologopedisten. Op de diensten neurologie, neurochirurgie en fysische revalidatie worden zij ingeschakeld voor logopedische screening en therapie op vlak van spraak, taal en slikken. Daarnaast consulteren zij ook één keer per week op de raadpleging van het neuromusculaire referentiecentrum, waar ze volwassen patiënten met neurodegeneratieve aandoeningen onderzoeken en adviseren. Geriatrische patiënten kunnen ook rekenen op logopedische begeleiding en opvolging. 

Wist je dat?

 • We tot 3000 keer per dag slikken? We slikken automatisch. Voor sommige mensen verloopt dit niet vanzelf. Ze verslikken zich in eten, drinken of hun eigen speeksel.
 • Er een krant bestaat voor mensen met een afasie? De Wablieft krant geeft de actualiteit in duidelijke en eenvoudige taal weer. Geen moeilijke woorden, vaktaal of beeldspraak. 
 • Drinken van een flesje meer risico biedt op verslikken? Wanneer ons hoofd in extensie wordt gebracht, zorgt dit voor een verminderde afsluiting van de trachea (luchtweg). Je kan beter een glas gebruiken.

Ambulante patiënten kunnen op de dienst KNO terecht voor een uitgebreid stem- en slikonderzoek en aangepaste ambulante revalidatie. Patiënten met een perifere aangezichtsverlamming kunnen er terecht voor mimetherapie. Ook de logopedische screening bij toekomstige patiënten met een cochleair implantaat wordt hier uitgevoerd. 

Wist je dat?

 • Gekke bekken trekken bij een aangezichtsverlamming wordt afgeraden? Dit bevordert de asymmetrie in het gelaat.
 • Het drinken van overmatig alcohol en koffie nefast is voor de stemplooien?
 • Wanneer een persoon zich verslikt tijdens het drinken, men best niet op de rug slaat en/of een slokje water aanbiedt? Beter is: een aantal keer krachtig hoesten en herhaaldelijk slikken zodat de luchtweg weer wordt vrijgemaakt.

Logopedie in het kinderziekenhuis

Binnen de dienst kinderneurologie maken logopedisten deel uit van verschillende multidisciplinaire diagnostische teams die instaan voor de diagnostiek en opvolging van ontwikkelingsstoornissen, ernstig prematuur geboren kinderen, kinderen met hersenverlamming, neuromusculaire stoornissen, autisme e.a. Kinderen met ontwikkelingsproblemen vanaf babyleeftijd kunnen bij hen voor diagnostiek en adviezen terecht met volgende problemen:

 • Taal- en spraakontwikkelingsstoornissen
 • Voedingsproblemen
 • Leerstoornissen (lezen, spellen en rekenen)

Zowel de allerkleinsten, op de dienst neonatologie, als grotere, gehospitaliseerde kinderen die voedingsproblemen hebben, van welke aard dan ook, worden begeleid door logopedisten. Binnen het multidisciplinaire team van PAika, de dienst kinderpsychiatrie, voeren logopedisten onderzoeken uit binnen de polikliniek en opnameafdeling bij peuters-kleuters, kinderen en adolescenten. Verder begeleiden de logopedisten ouders en geven advies op maat rond het stimuleren van de taal- en communicatieve ontwikkeling bij hun (meertalige) kind.

Wist je dat?

 • Een hardnekkige taalontwikkelingsstoornis, ook wel ontwikkelingsdysfasie (OD) genoemd, niet frequenter voorkomt bij meertalige kinderen? Een logopedist zal aan de hand van een uitgebreide anamnese, een taalanalyse in de moedertaal en verschillende taaltesten een onderscheid maken tussen OD en een taalachterstand en zo onder- of overdiagnose vermijden.
 • Een aandacht- en concentratieprobleem heel vaak het gevolg is van andere uitdagingen in de ontwikkeling en er dus niet altijd dadelijk moet gedacht worden aan AD(H)D? Binnen een multidisciplinair team gaat een logopedist na of leerstoornissen (dyslexie of dyscalculie) of taal- en communicatieproblemen de problemen op vlak van aandacht en concentratie (mee) kunnen verklaren.
 • Mama’s het beste kunnen aanvoelen of je baby honger of genoeg heeft en of je baby al klaar is om van de lepel te eten? Baby’s vertellen heel veel met hun gedrag, hun geluidjes en hun mimiek. Door goed te kijken en te luisteren naar je baby pik je al deze signalen op. Bij twijfel kan je steeds om raad vragen aan je vroedvrouw, pediater of (pre)logopediste. Op internet vind je veel verschillende boodschappen: kies voor een goede wetenschappelijk onderbouwde website zoals bijvoorbeeld deze

Respect zit verweven in het DNA van het UZ Brussel. Daarom staat respect ook centraal bij het reageren op nieuws- of blogberichten. We kennen graag uw graag mening en staan open voor suggesties of vragen, maar vragen wel om een aantal simpele regels in acht te nemen. Alleen reacties die de regels respecteren, worden goedgekeurd en gepubliceerd.