Nieuwe UZ Brussel-publicatie in The Lancet bevestigt de mogelijkheid om borstbestraling te beperken tot één week

Nieuwe UZ Brussel-publicatie in The Lancet bevestigt de mogelijkheid om borstbestraling te beperken tot één week

03 mei 2024

Radiotherapie (of het bestralen) bij borstkanker halveert de kans op herval van de patiënt na het doormaken van borstsparende heelkunde. In het verleden werd wetenschappelijk vastgesteld dat herval bij borstkanker zich vaker voordeed op de plaats waar de oorspronkelijke tumor zich bevond. Om de kans op dit herval te verlagen, wordt op deze plaats in de borst meestal een bijkomende bestraling (boostbestraling) gegeven. Recent publiceerde The Lancet een wetenschappelijk artikel over de IMPORT HIGH studie uit het Verenigd Koninkrijk, waar meer dan 70 radiotherapeutische centra aan deelnamen. Daarin vergeleken zij de timing en dosis van deze boostbestraling.

De klassieke behandeling bestaat uit 3 weken (15 sessies bestraling) op de hele borst, gevolgd door 8 sessies op de oorspronkelijke tumorlocatie (boost). De studie vergelijkt dit met een behandeling in 3 weken, waarbij de boost tijdens de borstbestraling zelf toegediend werd, dankzij een hogere intensiteit van de stralen. De onderzoekers stelden vast dat de boostbestraling gelijktijdig kon worden toegediend met dezelfde bijwerkingen en hetzelfde resultaat. Op die manier wordt de behandeling van 4,5 naar 3 weken ingekort.

Prof. Mark De Ridder en prof. Thomas Mulliez van de dienst Radiotherapie van het UZ Brussel schreven als reactie op dit onderzoek een duidingsartikel in The Lancet. Zij focussen onder andere op het vastgestelde herval binnen de IMPORT HIGH studie en de criteria die gebruikt worden bij het toepassen van gelijktijdige boostbestraling. 

Ook de duurtijd van bestraling kan korter

Zij stellen dat, in een periode waarin kortere bestralingsschema's van bestraling in 5 dagen voor borstkankerpatiënten beschikbaar zijn, er nog ruimte voor verbetering is wat betreft de duurtijd van het toegediende behandelingsschema, door de boostbestraling gelijktijdig te geven. Hierdoor zou de hele behandeling binnen één week kunnen plaats vinden. De trend van het verkorten van radiotherapeutische behandelingsschema's is iets waar de laatste tijd veel meer op ingezet wordt, zeker gezien de technologische vooruitgang in de radiotherapie en medische beeldvorming. 

Niet alleen levert een kortere bestralingsperiode vaak vergelijkbare resultaten op. Dit draagt ook bij aan het comfort van de patiënt, de werkdruk van de verpleegkundigen en artsen, en de financiering van de kankerzorg. 

Het UZ Brussel blijft inzetten op geavanceerde technieken om borstkankerbestraling verder te optimaliseren

Het UZ Brussel voert onderzoek en investeert in de meest geavanceerde bestralingstechnieken in combinatie met de meest moderne beeldvormingstechnieken. Deze bestralingsmethoden zorgen ervoor dat de gezonde weefsels (zoals hart, longen, maar ook de andere borst) zo minimaal mogelijk bestraald worden. 

Vandaag beschikt de dienst Radiotherapie van het UZ Brussel over diverse bestralingstoestellen die ervoor zorgen dat bijwerkingen zo beperkt mogelijk kunnen worden gehouden met zo weinig mogelijk ongemak voor de patiënten. Hierbij is het de filosofie om aan elke patiënt een behandeling op maat aan te bieden. Voor sommige patiënten is dit met het ExacTrac Dynamic systeem van Brainlab. Dankzij ExacTrac kunnen patiënten behandeld worden zonder tattoos of andere markeringen op de huid. Daarnaast laat het toe om rekening te houden met de ademhaling van de patiënt om het hart en de longen te sparen. Andere patiënten krijgen in het UZ Brussel een behandeling op de MRI-Linac (MRIdian) aangeboden, waarbij de oorspronkelijke plaats van de tumor heel nauwkeurig kan gevisualiseerd worden tijdens de bestraling.  

Meer info: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(24)00355-6/fulltext
 

 

Respect zit verweven in het DNA van het UZ Brussel. Daarom staat respect ook centraal bij het reageren op nieuws- of blogberichten. We kennen graag uw graag mening en staan open voor suggesties of vragen, maar vragen wel om een aantal simpele regels in acht te nemen. Alleen reacties die de regels respecteren, worden goedgekeurd en gepubliceerd.