Standaardbehandeling met chemoradiotherapie bij rectumkanker heeft vergelijkbare resultaten als radiotherapie met een bijkomende bestralingsdosis

Standaardbehandeling met chemoradiotherapie bij rectumkanker heeft vergelijkbare resultaten als radiotherapie met een bijkomende bestralingsdosis

31 juli 2023

Het RectumSIB consortium, gecoördineerd door prof. De Ridder (VUB-professor en diensthoofd Radiotherapie van het UZ Brussel), voerde een internationale multicentrische gerandomiseerde studie uit bij 174 patiënten met lokaal gevorderde rectumkanker. Zij vergeleken een standaardbehandeling met chemoradiotherapie en radiotherapie met een bijkomende bestralingsdosis (SIB, simultane geïntegreerde boost) zonder gelijktijdige chemotherapie. Deze resultaten waren vergelijkbaar en werden nu gepubliceerd in Cancers.

Het onderzoek toonde aan dat beide behandelingen gelijkwaardig waren, zowel op korte als op lange termijn. Radiotherapie met een bijkomende bestralingsdosis is een aantrekkelijke behandelingsstrategie voor patiënten met een vergevorderde rectumkanker die te zwak zijn voor chemotherapie.

Intussen investeerde het UZ Brussel verder in innovatieve behandelingen voor deze patiënten. Sinds 2021 maakt de dienst Radiotherapie gebruik van een MRI-Linac voor de bestraling van rectumkankerpatiënten. Dit toestel bestraalt patiënten met hoge precisie dankzij MRI-beeldvorming voor en tijdens de behandeling. Dit betekent een gerichtere radiotherapie in een kortere tijdspanne met minder bijwerkingen en hogere genezingskansen.

Respect zit verweven in het DNA van het UZ Brussel. Daarom staat respect ook centraal bij het reageren op nieuws- of blogberichten. We kennen graag uw graag mening en staan open voor suggesties of vragen, maar vragen wel om een aantal simpele regels in acht te nemen. Alleen reacties die de regels respecteren, worden goedgekeurd en gepubliceerd.