Hartklepoperaties

Hartkleppen garanderen dat de doorstroming van het bloed vlot en in één richting te laten verloopt. Het hart heeft 3 hartkleppen: de mitralisklep, de tricuspidklep en de aortaklep. 

Soorten afwijkingen van de hartkleppen.

We onderscheiden twee belangrijke afwijkingen:

 • Klepstenose of vernauwing: de klep is verhard of vergroeid waardoor ze niet voldoende opent en daardoor minder bloed laat doorstromen
 • Klepinsufficiëntie: de klep sluit niet goed meer af waardoor het bloed de kans krijgt om terug te vloeien

Symptomen van klepaandoeningen

Een slechtwerkende hartklep kan volgende symptomen geven:

 • Benauwdheid, kortademigheid
 • Vermoeidheid
 • Pijn in de borstkas/angor
 • Duizeligheid/syncope
 • Hartkleplijden
 • Ritmestoornissen

Behandelmogelijkheden

Bij afwijkingen aan een hartklep zijn er verschillende behandelmogelijkheden. In vele gevallen kunnen één of meerdere kleppen hersteld worden. Indien noodzakelijk wordt overgegaan tot het vervangen van de getroffen hartklep. Er zijn 3 types van ingrepen mogelijk:

 • Een klassieke hartklepoperatie (vaak)
 • Een minimaal invasieve hartklepoperatie (bij geselecteerde patiënten)
 • Een endovasculaire ingreep (bij geselecteerde patiënten)

Bij een klassieke hartklepoperaties wordt het borstbeen open gemaakt (sternotomie). Bij geselecteerde patiënten kunnen hartklepoperaties uitgevoerd worden via een kleine incisie ter hoogte van de linkerzijde van de borstkas. Bij zo een minimaal invasieve ingreep wordt een robot of camera gebruikt om de hartklep te herstellen of te vervangen. De minimaal invasieve technieken worden ook wel heartport® of Port-access genoemd.

Indien een endovasculaire ingreep voor u mogelijk is, gebeurt de herstelling of vervanging via een katheter in de lies. Meer informatie hierover:

Hartklepoperaties worden ook frequent uitgevoerd in combinatie met een overbrugging van de kransslagaders of correcties van andere afwijkingen zoals ritmestoornissen.

Zowel klassieke als minimaal invasieve hartklepoperaties gebeuren onder algemene verdoving. Tijdens de ingreep wordt een long-hartmachine gebruikt om tijdelijk de hart- en longfunctie over te nemen.