Internationale netwerkvorming

European Association for Cardio‐Thoracic Surgery (EACTS)

De hartchirurgen van de dienst Hartheelkunde zijn aangesloten bij de European Association for Cardio‐Thoracic Surgery (EACTS). EACTS focust op het bevorderen van onderwijs rond cardiale, thoracale en vasculaire ingrepen, de bevordering van onderzoek naar cardiovasculaire en thoracale fysiologie, pathologie en therapie met als doel de behaalde resultaten te bundelen en te verspreiden ten bate van het publiek.


Samenwerking met het Academisch Ziekenhuis Maastricht

De dienst Hartheelkunde heeft een structurele samenwerking met het Academisch Ziekenhuis Maastricht waar wekelijks minimaal invasieve en hybride hartheelkundige procedures uitgevoerd worden.