SARI-registratie

Door de recente COVID-19 pandemie is het duidelijk geworden dat observationele analyse van medische gegevens kan helpen om meer specifieke vragen over SARI-patiënten (Severe Acute Respiratory Infection) te beantwoorden. Dit kan nuttig zijn zowel op het gebied van de geneeskunde als voor de volksgezondheid.

Indien u één of meerdere onderzoeken ondergaat in het UZ Brussel in het kader van een infectie met SARI worden uw medische gegevens binnen het UZ Brussel geregistreerd in een beveiligde databank, genaamd SARI. Voorbeelden van zulke infecties zijn:

  • Griep
  • Covid-19
  • MERS
  • Andere infecties die SARS veroorzaken

Uw medische gegevens zoals laboresultaten, radiologische verslagen of andere belangrijke elementen voor opvolging worden gecodeerd in een beveiligde databank. Indien deze data later in wetenschappelijk onderzoek, verslagen of publicaties gebruikt worden, komt uw identiteit op geen enkele wijze voor.

Bescherming van uw gegevens

Uw gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld in overeenstemming met de wet op de patiëntenrechten van 22 augustus 2002 en de vereisten van de Algemene verordening gegevensbescherming. Voor het UZ Brussel is de heer Luc Maes hiervoor de contactpersoon (gegevensbescherming@uzbrussel.be).

Met eventuele klachten over uw rechten in verband met de verwerking van uw gegevens, kunt u terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Vragen

Voor bijkomende vragen over deze databank kunt u terecht op sariregistry@uzbrussel.be. Via dit adres kunt u ook op elk ogenblik kenbaar maken dat u uw gegevens uit de databank wil laten verwijderen.

Goedgekeurd door de Commissie Medische Ethiek UZ Brussel