Kruisinfecties vermijden​

Het ziekenhuis is een plek waar veel patiënten samenkomen en waar ziektekiemen zich kunnen verspreiden. Om kruisinfecties te vermijden, wordt het moment van raadpleging overlegd met de teamleden. De raadplegingen worden zo georganiseerd dat patiënten met verschillende types luchtwegkiemen op afzonderlijke momenten worden gezien. Houdt u dus zo goed mogelijk aan de dag en het uur van de afspraak. ​

Elke patiënt wordt geacht een mondmasker te dragen in de wachtzaal van het ziekenhuis. Er is voldoende handontsmetting voorzien op verschillende plaatsen in het ziekenhuis opdat ook optimale handhygiëne voor de patiënt en zijn familie ter beschikking wordt gesteld.​

Elkaar begroeten met een handdruk is een beleefde omgangsvorm. Toch verkiezen wij ervoor om dit niet te doen. Op deze manier zouden we ongewenste ziektekiemen kunnen doorgeven.