Normaal ontslag

Wanneer ouders hun baby mee naar huis mogen nemen, worden ze ingelicht over de verdere verzorging, voeding, vitaminesupplementen en eventuele medicatie.

Om de ontwikkeling goed te kunnen opvolgen, worden afspraken gemaakt om de baby na ontslag op bepaalde tijdstippen op de vervolgraadpleging te zien.

Na het ontslag zorgt de dienst Neonatologie voor een telefonische opvolging om de tijd tussen ontslag en de eerste consultatie bij de kinderarts te overbruggen. Een verpleegkundige belt de ouders een eerste keer op 2 dagen na het ontslag, ook al is het dan weekend.

Verdere opvolging thuis

  • Zonder problemen:
    de verpleegkundige neemt een week later opnieuw contact op
     
  • Met problemen:
    in functie van de behoefte wordt sneller contact opgenomen en zo nodig doorverwezen naar andere zorgverleners. In geval van bepaalde problemen wordt de ouderbegeleiding tijdens het verblijf op de afdeling ook al bijgestuurd om zo de voorbereiding op ontslag te optimaliseren.

Extra ondersteuning

Kind en Gezin wordt geïnformeerd over het ontslag en kan indien de ouders dat wensen thuis langskomen.

Voor ondersteuning thuis, kijk ook hier.