Afspraak maken 

Vanaf begin augustus 2024 kan er opnieuw aangemeld worden voor oriënterende gesprekken en diagnostisch onderzoek voor 6-18-jarigen. Dit kan enkel mits er reeds een externe hulpverlener zoals CLB, therapeut, huisarts betrokken is. Er wordt gestart met een netwerkoverleg waaraan de externe hulpverlener ook deelneemt. Indien aan deze voorwaarde voldaan is, kan er aangemeld worden door ouders de eerste donderdag van de maand tussen 10 en 11 uur bij mevrouw Kathy Ringoot op het algemeen nummer van de dienst kinder- en jeugdpsychiatrie: 02/477.60.72. Enkel telefonische aanmeldingen worden in acht genomen.

In het UZ Brussel

U kan op twee manieren een afspraak maken voor een algemene raadpleging of vervolgafspraak bij kinder- en jeugdpsychiatrie: 

Het secretariaat kinderpsychiatrie is bereikbaar op weekdagen, van 8 tot 17.00 uur.

Er wordt geen medisch advies verstrekt via telefoon of e-mail.

Komt u van buiten België? Dan maakt u een afspraak via Services & International patients.

In Polikliniek Dilbeek

De dienst Kinderpsychiatrie consulteert ook in de externe polikliniek Dilbeek.