Expertise

De dienst psychiatrie legt zich toe op het beter begrijpen en behandelen van verschillende psychiatrische aandoeningen en ziektebeelden zoals onder stemmingsstoornissen, verslaving en neurobiologische ontwikkelingsstoornissen (ADHD en autismespectrumstoornissen), … De dienst heeft een bijzondere expertise in de behandeling van stemmingsstoornissen met electroconvulsietherapie en niet-medicamenteuze behandelmethodes.

Bovendien werd in 2012 het Expertisecentrum voor Volwassenen met een Ontwikkelingsstoornis (EVO) opgericht. Het centrum legt zich toe op het diagnosticeren van Autismespectrumstoornissen en ADHD bij volwassenen.

Daarnaast voert de dienst psychiatrie actief wetenschappelijk onderzoek uit naar verschillende psychiatrische aandoeningen en ziektebeelden binnen verschillende onderzoeksdomeinen.