Onderzoeksdomeinen

Stemmingsstoornissen en ADHD zijn twee belangrijke onderzoeksgebieden waarbinnen de dienst Psychiatrie van het UZ Brussel actief is. Bij stemmingsstoornissen ligt de focus op depressieve en bipolaire stoornissen. ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) is een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit.

Concreet verricht de dienst psychiatrie onderzoek naar: 

  • De behandeling van depressies met repetitieve Transcraniële Magnetische Stimulatie
  • De gedragsmatige en cognitieve manifestaties van ADHD bij volwassenen
  • De validatie van de vragenlijsten die worden gebruikt om persoonlijkheidsstoornissen op te sporen

Deelname aan onderzoek

Het is mogelijk dat u bij een opname of bij een consultatie op de raadpleging Psychiatrie wordt uitgenodigd om deel te nemen aan een van deze onderzoeken. Nadat u voldoende informatie hebt gekregen over het onderzoek, kunt u beslissen of u wilt deelnemen. Deelname is vanzelfsprekend op vrijwillige basis.