CT-scan

Bij CT-scan (Computer Tomografie) worden foto’s gemaakt door met stralingsbuis en detector snel rond de patiënt te draaien. Het gaat om een korte buis waar de patiënt liggend doorschuift.

Duurtijd

Het onderzoek duurt maar enkele minuten.

Straling

Er wordt gebruik gemaakt van ioniserende stralen. Met de moderne apparatuur wordt de stralingsdosis zo laag mogelijk gehouden. Vooral bij kinderen en jonge mensen is het niet aangeraden om te veel blootgesteld te worden aan de straling. Bij volwassenen personen en oudere mensen is het risico veel lager.

Driedimensionaal beeld

De CT-scan geeft een volledig overzicht van alle structuren in het lichaam, zowel botten als organen en bloedvaten. De CT-scanner werkt met dezelfde röntgenstralen als bij een 'gewone' röntgenfoto. Alleen maakt de CT-scanner dwarsdoorsneden van het lichaam, waardoor de arts als het ware plakjes van uw lichaam kan zien. Als alle gefotografeerde plakjes achter elkaar worden gelegd, ontstaat een driedimensionaal beeld van (een deel van) uw lichaam. Daardoor laat ze toe nog meer details te zien. Dit staat tegenover de klassieke radiologie die tweedimensionale informatie geeft.

Lees verder onder de foto.

Contraststof

Tijdens een CT-scan wordt soms een contraststof of kleurstof toegediend. Deze contraststof wordt uitgescheiden via de urine in de uren na het onderzoek. Om de contraststof snel te elimineren, moet u na het onderzoek voldoende water drinken.

Soms kunnen bij een beperkt aantal patiënten na het toedienen van de kleurstof kleine allergische reacties met huiduitslag voorkomen. Die verdwijnen echter spontaan. De kleurstof werd meer dan 20.000-maal in het UZ Brussel toegediend. Met moderne kleurstoffen zijn incidenten uiterst zeldzaam. Als toch zo’n rode uitslag merkbaar wordt, kan de patiënt best de huisarts contacteren.

FDG PET-CT scan

Een FDG PET-CT scan is een combinatie van functionele (PET) en anatomische (CT) beeldvorming in één onderzoek. Een FDG PET-CT onderzoek draagt enerzijds bij tot het stellen van diagnose en detectie van de uitgebreidheid van een aandoening (stadiering). Anderzijds kan het de behandeling beïnvloeden en het verloop van de ziekte evalueren.

PET-scan

Een kleurvloeistof wordt toegediend om de bloedvaten en organen beter te kunnen zien. Dat gebeurt via een prikje in een bloedvat in de arm. Het gaat om een korttijdig radioactieve analoog van suiker, die FDG heet (18FFluorodeoxyglucose). Op die manier kunnen veranderingen in het suikermetabolisme van de aangetaste weefsels (bijv. infectie of kankercellen) sneller worden opgespoord.

CT-scan

Een CT-scan levert een anatomisch referentiepunt op bij het in kaart brengen van de structuren met verstoord suikermetabolisme.

Lees verder onder de foto.

Beelden digitaal beschikbaar

De foto’s zijn na onderzoek snel beschikbaar. Ze worden digitaal doorgestuurd naar de behandelende arts samen met verslag. U krijgt na het onderzoek direct een code mee waarmee u via het internet zelf de beelden kan bekijken.