Filosofie en Missie

Onnodige onderzoeken vermijden

Dankzij onze moderne apparatuur kunnen alle onderzoeken op een veilige manier uitgevoerd worden. De filosofie van de dienst radiologie van het UZ Brussel is dat onnodige radiologische onderzoeken moeten worden vermeden en daarom is samenwerking met uw behandelende arts van het allergrootste belang.

Samenwerking met uw behandelende arts

Huisartsen en specialisten kunnen in overleg met de radioloog het veiligste en meest effectieve type onderzoek voor u aanvragen. De radioloog zal u als patiënt en de aanvragende arts helpen bij het overwegen van beslissingen i.v.m. de zorg voor uw gezondheid.

Hoogkwalitatieve onderzoeken

De missie van de dienst Radiologie is het aanbieden van een excellente dienstverlening door middel van hoogkwalitatieve onderzoeken op alle domeinen, en door specifieke speerpuntonderzoeken waarin de dienst zich nationaal en internationaal onderscheidt.