Ondersteuning terwijl je thuis woont

Huisarts

Praat er over met je huisarts. Meestal heeft jouw huisarts een goed beeld van jouw leven en leefgewoontes. Bovendien kan je er snel en makkelijk terecht.  Jullie zullen samen op zoek gaan naar de juiste ondersteuning. Dat kan begeleiding via de huisarts zijn, maar evengoed iemand anders. Je huisarts kan je ook helpen bij een eventuele doorverwijzing.

Beslis je om volledig te stoppen met drinken, kan er bijvoorbeeld gekozen worden voor begeleiding vanuit een Mobiel Crisisteam (MCT). Dat team zal je gedurende 2- 3 weken aan huis begeleiden.

Centrum Geestelijke Gezondheidszorg

De centra voor geestelijke gezondheidszorg (CGG) hebben een aanbod voor (ex-)gebruikers van alcohol en andere middelen (ook gecombineerd). Je kan zelf rechtstreeks contact met hen opnemen. Een verwijsbrief (van een arts/psycholoog) is niet nodig.  De CGG richten ze op het mentale luik van de alcoholafhankelijkheid, daar waar een arts of MCT zich richten op jouw lichamelijk herstel.

Vind hier het CGG in je buurt.

(Eerstelijns) psycholoog

Samen met jou individueel of in groep, zal een psycholoog/therapeut op zoek gaan naar hoe je leven er kan uit zien zonder (zoveel) alcohol. Jullie staan ook stil bij de verschillende zaken die hebben gemaakt dat alcohol zo'n bepalende en negatieve rol in je leven is beginnen spelen en bouwen samen met inzicht verder aan een vrijer leven.

Je kan rechtstreeks contact opnemen met een psycholoog (zonder verwijsbrief).

Eerstelijnspsychologen (onder de conventie) werken aan een verlaagd tarief. Het eerste gesprek is gratis.

Centrum Algemeen Welzijn

​Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) helpt mensen met al hun vragen en problemen die te maken hebben met welzijn.

Wanneer je een beroep doet op het CAW, zijn er verschillende vormen van hulp mogelijk. Simpelweg 'tussen de mensen zijn' in een inloopcentrum, of informatie en advies geven. Het CAW helpt je ook bij je oriëntatie naar andere specifiekere hulpverlening.  De ondersteuning is kosteloos.

Vind hier het CAW in je buurt.