Leveranciersboekhouding

Facturen moeten opgestuurd worden naar:

UZ Brussel
Dienst Boekhouding – Crediteurenadministratie
Laarbeeklaan 101
1090 Brussel

Op elke factuur dienen volgende gegevens vermeld te staan:

  • BTW-nummer van het UZ Brussel (BE0449 012 406)
  • Bestelbonnummer van het UZ Brussel
  • Leveringsnotanummer
  • Artikelnummer
  • Hoeveelheid
  • Leveringsadres
  • Prijs