Expertise

De expertisedomeinen van de dienst Anesthesiologie

De dienst Anesthesiologie en de Pijnkliniek staan in voor een ruim aanbod van activiteiten in:

  • Anesthesie
  • Postoperatieve zorg 
  • Postoperatief pijnbeleid
  • Chronische pijnbegeleiding

De rol van de anesthesioloog

De anesthesioloog zorgt voor een veilige en efficiënte anesthesie van de patiënt tijdens heelkundige of verloskundige operaties en bij diagnostische en therapeutische interventies. Hij evalueert de toestand van de patiënt vóór de operatie, maakt een risico-inschatting en bekijkt de nood aan bijkomende preoperatieve onderzoeken om de anesthesie zo veilig mogelijk aan te pakken en het postoperatief verloop veilig te laten verlopen.

De anesthesioloog doet al het nodige om te streven naar:

  • De onderdrukking van het pijngevoel en van de fysische en emotionele stress van de patiënt tijdens heelkundige, verloskundige of medische ingrepen
  • Het vrijwaren van vitale functies tijdens de fysiologische stress die het gevolg is van een chirurgische ingreep
  • De stabilisatie van vitale functies bij onbewuste patiënten in medische, diagnostische of therapeutische situaties
  • De behandeling van verschillende vocht-, elektrolyt-, en orgaanfunctiestoornissen zowel pre- als postoperatief

De anesthesioloog staat ook in voor de ondersteunende beademing van patiënten en voor cardiale en respiratoire reanimatie.