Preoperatieve raadpleging

Tijdens de preoperatieve raadpleging maakt de anesthesioloog een evaluatie van de gezondheidstoestand van de patiënt en licht hij de patiënt in over de eventuele anesthesietechniek. De raadpleging is gericht op patiënten die in aanmerking komen voor ééndagsheelkunde en patiënten bij wie verdere preoperatieve oppuntstelling of behandeling vereist is.