Post Anesthesia Care Unit (PACU)

Meteen na een ingreep krijgt de patiënt postoperatieve zorg in de Post Anesthesia Care Unit (PACU). De PACU is een specifieke zone voor observatie en behandeling van alle patiënten na anesthesie of heelkunde. De patiënten krijgen er gespecialiseerde verpleegkundige zorg.

Een specifieke zorgeenheid is ingericht voor patiënten:

  • Met verhoogd risico op nabloeding
  • Met gecompromitteerde orgaanfuncties (hart, long, nier, ...)
  • Die nood hebben aan een agressief pijnbeleid of vochttoediening via infuus

De PACU heeft specifieke bezoekuren en richtlijnen m.b.t. het aantal bezoekers.